Chỉnh bài viết sau khi đã duyệt và upload lên website

Chỉnh sửa bài viết sau khi đã duyệt và upload lên website.

Dịch vụ viết bài PR trên báo

Tư vấn và triển khai viết bài PR theo yêu cầu. Hợp đồng tối thiểu 3 bài PR.

Dịch vụ đăng bài lên báo

Đăng bài viết theo yêu cầu lên báo.

Lập trình và tối ưu bài viết

GOBRANDING duyệt bài viết và tối ưu lại bài viết chuẩn SEO cho khách hàng.

Viết bài chuẩn SEO trên website

GOBRANDING viết bài viết mới chuẩn SEO trên website theo chủ đề khách hàng. Khách hàng sử dụng gói có giá khác.

Viết nội dung cho landing-page

Viết nội dung cho landing-page theo yêu cầu (dùng để chạy quảng cáo Google Ads).

Đề xuất chủ đề bài viết

GOBRANDING tư vấn và đề xuất chủ đề bài viết theo yêu cầu khách hàng.

profile profile hotline