Chọn lại landing-page

Khách hàng yêu cầu đổi landing-page.

Thay đổi từ khóa trong giai đoạn 6 tháng đầu

Thay đổi từ khóa mới theo yêu cầu. Trường hợp từ khóa chưa vào top,   tính phí 2 tháng cho riêng từ khóa thay đổi.

Tối ưu lại landing-page

Tối ưu hóa Landing Page tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng.

Đổi domain giữ source

Đổi domain theo yêu cầu, giữ nguyên source

profile profile hotline