5 bước thực hiện quy trình 5S trong doanh nghiệp

Theo dõi GOBRANDING trên

5S Kaizen là chương trình được đánh giá cao trong việc tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, logic của tổ chức, qua đó rèn luyện ý thức và nâng cao tinh thần làm việc nhân viên, góp phần không nhỏ trong việc tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để có thể triển khai thành công cũng như tận dụng tối đa lợi ích của chương trình này, doanh nghiệp cần có định hướng và kế hoạch quy trình 5s rõ ràng và chặt chẽ.

Bình luận
profile profile hotline