Cách Google xếp hạng kết quả tìm kiếm

Theo dõi GOBRANDING trên

Để mang được kết quả tìm kiếm hữu ích cho người dùng trong tích tắc, thuật toán Google xem xét và phân tích 5 yếu tố bao gồm: Ý nghĩa của cụm từ tìm kiếm, Mức độ liên quan của nội dung, Chất lượng nội dung, Khả năng hữu dụng của trang web và Bối cảnh và chế độ cài đặt.

Bình luận
profile profile hotline