Cách thức Google lập chỉ mục

Theo dõi GOBRANDING trên

Sau khi thu thập dữ liệu trên một trang, Google sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung của trang đó. Giai đoạn này gọi là lập chỉ mục, bao gồm cả hoạt động xử lý, phân tích nội dung văn bản cũng như thẻ và thuộc tính chính của nội dung, chẳng hạn như url, phần tử title, caption hay thuộc tính alt. Trong video này, GOBRANDING sẽ giới thiệu đến bạn cách thức Google lập chỉ mục.

Bình luận
profile profile hotline