Cách thức Google phân phát kết quả tìm kiếm

Theo dõi GOBRANDING trên

Sau khi lập chỉ mục trang web, Google sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng là phân phán kết quả tìm kiếm. Đặc biệt, Google không nhận bất kỳ khoản tiền nào cho việc tăng thứ hạng một trang nào đó bởi vì việc xếp hạng do thuật toán thực hiện. Trong video này, GOBRANDING sẽ giới thiệu đến bạn cách thức Google phân phát kết quả tìm kiếm.

Bình luận
profile profile hotline