Cách thức Google thu thập dữ liệu

Theo dõi GOBRANDING trên

Google Search là một công cụ tìm kiếm tự động, sử dụng trình thu thập dữ liệu để khám phá các trang web và thêm vào chỉ mục của Google. Để mang đến kết quả tìm kiếm cho người dùng, Google Search sẽ hoạt động theo 3 giai đoạn là Thu thập dữ liệu, Lập chỉ mục và Phân tán kết quả tìm kiếm

Bình luận
profile profile hotline