Chất lượng nội dung website theo thuật toán Google

Theo dõi GOBRANDING trên

Nội dung luôn là giá trị cốt lõi quyết định thời gian ở lại trang của khách hàng, quyết định đến sự phát triển của website và thành công trong tất cả các chiến dịch Marketing. Google đã ra mắt các thuật toán Google nhằm đánh giá chất lượng nội dung và mang đến những trải nghiệm tốt nhất. Do đó, đối với các nhà sáng tạo nội dung, việc hiểu được thuật toán Google trong việc đánh giá chất lượng nội dung trang web là điều vô cùng cần thiết.

Bình luận
profile profile hotline