Chiến lược sản phẩm (Product) trong Marketing Mix 4P

Theo dõi GOBRANDING trên

4P là 4 chữ cái đầu tiên để phát triển một chiến lược kinh doanh cốt lõi. Mô hình 4P trong Marketing mix (phối thức marketing) bao gồm: Product (sản phẩm hoặc dịch vụ), Price (giá), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến hay còn gọi là chiêu thị). Trong video này, GOBRANDING sẽ phân tích sâu hơn về yếu tố đầu tiên liên quan trong chiến lược marketing 4p đó là Sản phẩm (Product)

Bình luận
profile profile hotline