Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Google

Theo dõi GOBRANDING trên

Mục tiêu chính của Google Search là cung cấp thông tin hữu ích nhất cho người dùng. Vì vậy, mọi đề xuất cải tiến của Google đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đáp ứng kỳ vọng không ngừng gia tăng của người dùng.

Bình luận
profile profile hotline