SWOT là gì? Khi nào cần phân tích mô hình SWOT?

Theo dõi GOBRANDING trên

 

Phân tích ma trận SWOT được các doanh nghiệp sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh cấp công ty hay các dự án riêng lẻ nhằm thấu hiểu nội lực công ty, nắm bắt cơ hội thị trường, tiên đoán thách thức mà doanh nghiệp sắp đối mặt. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thiết lập mục tiêu khả thi, lên kế hoạch hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách cho những việc không mang lại giá trị cho công ty. Hãy cùng GOBRANDING tìm hiểu cụ thể về khái niệm mô hình SWOT, chi tiết về thành phần SWOT cũng như khi nào cần sử dụng mô hình này.

Bình luận
profile profile hotline