Trang web của bạn có xuất hiện trên Google không?

Theo dõi GOBRANDING trên

Để trang web được tìm thấy trên Google, website cần phải được Google lập chỉ mục. Ngược lại, nếu trang web không được lập chỉ mục thì không ai có thể tìm thấy trang đó thông qua công cụ tìm kiếm Google. Do đó, bạn cần xác định được trang web của mình có trong chỉ mục của Google không và lý do vì sao trang web của bạn không xuất hiện trên Google?

Bình luận
profile profile hotline